söndag 30 juli 2017

Varför läser man så mycket matte i skolan?

Det är tyvärr många som aldrig fått någon bra förklaring till varför matematik i skolan är så viktigt. Mina elever som inte tänkt sig bli ingenjörer förstår ju att de troligtvis aldrig kommer att använda sig av t.ex. derivata och integraler förutom om de blir just lärare. Ändå envisas vi med att lära dem svåra abstraktioner som de helt säkert kommer att ha glömt bort inom fem år.

Jag brukar då fråga om de tror sig ha nytta av att kunna göra armhävningar?
-Javisst!
-Aha, när då till exempel? Kan det vara ett bra sätt att flytta en möbel?
-Nej... men man tränar ju armarna så att man sen kan flytta en möbel lättare!

Så är det alltså med matematik också. Om vi ska fortsätta vårt samhällsbygge måste människor ha förmågan att hålla många faktorer och infallsvinklar i medvetandet samtidigt och väga samman dessa till en rimlig och logisk slutsats. Det är för att kunna göra detta vi tränar hjärnan med hjälp av matematik. Att bli smart helt enkelt, det har man nytta av i livet.

Som ett för dem mer närliggande exempel brukar jag fråga om de tänkt skaffa barn? Och sen berätta om den maktlöshet och frustration som uppstår när man gör allt man kan men ungen ändå skriker och är ledsen mitt i natten. Då är det en prestation att ta in alla möjligheter, t.ex. hunger, blöjbyte, gasig mage, törst, allergi/eksem osv och metodiskt gå igenom dem tills man hittar rätt sätt att hjälpa sitt barn. Det brukar alla hålla med om är en viktig sak att kunna :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar